Pang-Abay: Ano ang Pang-abay, Mga Uri at Halimbawa

Posted on

Sa pagsisimula ng landas ng kaalaman sa wika, isang bahagi ng gramatika ang nagbibigay buhay at kulay sa bawat pangungusap: ang pang-abay. Ang pang-abay, na itinuturing na bituin sa kalawakan ng pangungusap, ay naglalarawan at nagbibigay-diin sa damdamin ng mga salita. Sa mga likong galang ng pang-abay, nagiging masalimuot ang pagguhit ng larawan ng pangungusap, nagiging saywak ang mga ito, hindi nagpapakatamlay. Kaya naman, sa pagtalima sa kariktan ng pagsasalita, tara na’t tunghayan ang pangungusap na lumilipad, umaawit, at humahalakhak sa piling ng pang-abay.

Subalit, hindi lamang isang uri ang pang-abay, may mga kasamang anyo na humahati-hati sa iba’t ibang dimensyon ng komunikasyon. Mula sa pang-uring pagsusuri ng pangyayari hanggang sa pangtuwirang pagtatanghal ng ideya, ang pang-abay ay nagiging daan upang maging bihasa sa mga salitang humahabi ng masalimuot na kwento ng buhay. Sa artikulong ito, hahamunin natin ang sarili na alamin at yakapin ang sining ng pang-abay, at sa bawat hakbang, tayo’y magiging tagapagtanghal ng masining na pagsulat na may bulaklak ng pagsasaayos sa kaharian ng wika.

Pang-Abay
Pang-Abay

Pang-Abay: Ano ang Pang-abay, Mga Uri at Halimbawa

Ano ang Pang-abay?

Ang Pang-abay ay isang mahalagang bahagi ng wika na nagbibigay turing, naglalarawan, at nagbibigay-kahulugan sa mga pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Ito’y nagpapalutang ng diwa at kulay sa bawat pangungusap, nagbibigay-buhay sa abstraktong kahulugan ng mga salita. Ang pang-abay, kilala rin bilang adverb, ay isang masalimuot na elemento na nagpapahayag ng paano, kailan, saan, gaano, at bakit ng isang kilos o pangyayari.

Sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, ang pang-abay ay nagiging kasangkapan ng masusing pagpapahayag ng damdamin at layunin. Ang halimbawa ng paggamit nito ay naglalarawan sa pagsasanib ng pwersa ng pandiwa, nagbibigay-daan sa pangungusap na maging mas masining at mas komprehensibo. Sa bawat uri ng pang-abay, nararanasan natin ang paglalakbay sa kaharian ng wika, isang daang puno ng kulay at musika.

17 na Uri ng Pang-abay

Ang mga salitang pambalana, kilala rin bilang pang-abay, ay may iba’t ibang uri na maaaring gamitin sa iba’t ibang paraan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga uri ng pang-abay:

1. Salitang Pambalana na Naglalarawan ng Pamamaraan

Ang pamamaraan ay naglalarawan kung paano isinasagawa o gagawin ang isang kilos, at ito’y may mga pambansang indikator tulad ng “nang,” “na,” o “-ng.”

Mga Halimbawa:

 1. Naglakad si Eman nang mabagal palabas ng silid.
 2. Umiyak siya nang mahinahon.
 3. Lumabas siya na may ngiti sa labi.
 4. Nagbihis ako nang maayos at mabilis.
 5. Kumatok si Juan nang magaan sa pinto.
 6. Umawit si Maria nang masigla sa entablado.
 7. Sumulat ako ng tula nang may pagmamahal.

2. Salitang Pambalana sa Panahon

Ang pamanahon ay naglalarawan kung kailan isinagawa, isinasagawa, o gagawin ang isang kilos. May tatlong anyo ng pang-abay na pamanahon, at bawat isa ay may sariling kahulugan.

A. Pamanahong may Pananda

Ito’y ginagamitan ng mga pananda tulad ng nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, o hanggang.

Mga Halimbawa:

 1. Ako ay mag-eehersisyo umpisa bukas.
 2. Tuwing bakasyon, magpapasyal kaming magpamilya.
 3. Buhat ng ako’y magkaisip, nagtitinda na ako ng bulaklak.
 4. Kapag Biyernes, naglilinis ako ng kwarto.
 5. Kung iba ang panahon noon.
 6. Umpisa bukas, mag-aaral ako ng mabuti.
 7. Nangyari ang lahat noong Sabado.

B. Pamanahong Walang Pananda

Ito’y ginagamitan ng mga pananda tulad ng kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali, atbp.

Mga Halimbawa:

 1. Mamaya, mag-iikot kami.
 2. Kahapon, pumunta kami sa kasal ni Lina.
 3. Bukas, mamamasyal kami sa Parke.
 4. Si Luisa, kanina pa naghihintay kay Luis.
 5. Ngayon ang laban ni Pacquiao.
 6. Sa sandaling ito, narito siya.
 7. Bawat oras ay mahalaga.

C. Pamanahong Nagsasaad ng Dalas

Ito’y ginagamitan ng mga salitang nagsasaad ng dalas tulad ng araw-araw, taun-taon, tuwing, oras-oras, linggo-linggo, atbp.

Mga Halimbawa:

 1. Maligo ka araw-araw.
 2. Binibisita namin ang aking Lola taun-taon.
 3. Oras-oras, tinitingnan niya ang kanyang cellphone.
 4. Tuwing Linggo, pumupunta siya sa simbahan.
 5. Linggo-linggo, naglalaro kami ng pamilya.
 6. Araw-araw, nag-aalas dose kami.
 7. Taun-taon, nagdiriwang kami ng anibersaryo.

3. Salitang Pambalana sa Lokasyon

Ang panlunan ay naglalarawan kung saan isinagawa, isinasagawa, o gagawin ang isang kilos. Ang mga pananda nito ay nagbibigay saysay sa lugar.

Sa – ginagamit kapag ang kasunod ay isang pangngalang pambalana o isang panghalip.

Kay o Kina – ginagamit kapag ang kasunod ay pangngalang pantangi, isang pangalan ng tao.

Mga Halimbawa:

 1. Makikipagkita ako kay Edwin sa simbahan.
 2. Dinala namin ang mga lutong pagkain kina Fraudelin.
 3. May nakita akong magandang damit sa mall.
 4. Bibisita kami kina Loisa bukas.
 5. Sa plaza, naglalaro ang mga bata.
 6. Namasyal kami sa baybayin ngayong araw.
 7. Habang naglalakad sa park, nagtampisaw ang mga bata.

4. Salitang Pambalana sa Pag-aalinlangan

Ang pang-abay na pang-agam ay nagpapahiwatig ng hindi katiyakan o pag-aalinlangan sa pagsasagawa ng kilos ng pandiwa. Ito’y nagbibigay kulay sa di-tiyak na hinaharap.

Mga Halimbawa:

 1. Parang nagbago ang ugali ni Leni.
 2. Siguro ay pupunta kami sa palengke bukas.
 3. Marami na marahil ang na-scam ni Toto.
 4. Baka sa susunod na linggo kami ikakasal.
 5. Tila nag-iba ang panahon ngayon.
 6. Wari’y nagtatago siya sa likod ng gusali.
 7. Parang walang interesado sa kanyang palabas.

5. Salitang Pambalana na Ingklitik o Kataga

Ang pang-abay na ingklitik ay mga kataga na madalas makita pagkatapos ng unang salita sa pangungusap, nagbibigay kulay sa pahayag.

Ang mga ito ay ang:

 • ba – nagtatanong, nagbibigay-diin
 • daw o raw – di-tuwirang pahayag
 • din o rin – pagsang-ayon
 • kasi – damdamin, pagsisisi, o paninisi
 • kaya – pag-aagam-agam
 • lamang o lang – pagtatangi, pangyayaring katatapos
 • man – pinakamaliit na aksyon
 • muna – gawain o paghihintay
 • na – natapos o nagawa na
 • nga – pagpapatunay o pagsang-ayon
 • pa – karagdagan
 • pala – pangyayaring hindi inaasahan
 • sana – nais mangyari
 • yata – pag-aalinlangan o walang katiyakan

Mga Halimbawa:

 1. Sana ay gumaling na ang aking tita.
 2. Hindi yata kaya ni Teller ang trabaho sa Pabrika.
 3. Alam pala ni Tonyo ang lihim ni Rea.
 4. Saan pa kayo pupunta?
 5. Siya naman ang mag-igibin mo ng tubig.
 6. Paano kaya kung lilipat ako ng tahanan.
 7. Mag-mano man sa kanya, hindi niya pinapansin.

6. Pang-abay na Benepaktibo

Ang pang-abay na benepaktibo ay naglalarawan ng benepisyo na dulot ng kilos ng pandiwa o layunin nito sa isang tao.

Mga Halimbawa:

 1. Kumain ka ng gulay para sa iyong kalusugan.
 2. Naghahanapbuhay si Man Kanor para sa kanyang pamilya at kinabukasan.
 3. Nagbebenta si Trina ng bulaklak para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin at pag-aaral.
 4. Ang mga sundalo ay nakikipaglaban para sa kapayapaan at kaligtasan ng bayan.
 5. Siya ay nag-aral ng mabuti para sa kanyang magandang kinabukasan.
 6. Nagtanim si Juan ng mga puno para sa kalikasan.
 7. Si Maria ay nagtrabaho nang masipag para sa kanyang pangarap na negosyo.

7. Pang-abay na Kusatibo o Kawsatibo

Ang pang-abay na kusatibo o kawsatibo ay nagpapahayag ng dahilan sa pagganap ng kilos ng pandiwa. Ito ay ginagamitan ng parirala na pinangungunahan ng “dahil sa.”

Mga Halimbawa:

 1. Bumagsak ako sa Math dahil sa katamaran ko at kawalan ng pagsisikap.
 2. Nagkasakit ako dahil sa pagligo sa ulan nang walang payong.
 3. Dahil sa kanya, ang buhay ko ay napariwara at nagkaroon ng malaking pagbabago.
 4. Dahil sa katarantaduhan ni Eloy, siya ay napahiya at nakulong sa Presinto.
 5. Dahil sa pagkakalimot niya, nawala ang kanyang oportunidad sa trabaho.
 6. Naputol ang paa ni Juan dahil sa aksidente sa kanyang trabaho.
 7. Dahil sa kawalan ng disiplina, hindi umunlad ang kanyang buhay.

8. Pang-abay na Kondisyonal

Ito’y naglalarawan ng kondisyon na dapat matupad upang magsanib ang kilos ng pandiwa. May kasamang mga pariralang kung, kapag/pag, o pagka.

Mga Halimbawa:

 1. Matututo kang magsalita ng Ingles kung ikaw ay magtatrabaho ng masigla.
 2. Hindi ka maghihirap kung masisipag ka sa iyong gawain.
 3. Bibili tayo ng iyong laruan kung mauubos mo ang iyong pagkain.
 4. Magiging masaya kayong mag-asawa kung hindi kayo mag-aaway.
 5. Magkakaroon ka ng resulta kung gagawin mo ng taimtim ang iyong takdang gawain.
 6. Magkakaroon ka ng tagumpay kung pagtutuunan mo ng pansin ang iyong layunin.
 7. Magkakaroon ka ng kahulugan kung gagamitin mo ang iyong kakayahan para sa kabutihan.

9. Pang-abay na Pamitagan

Ito’y nagpapahayag ng respeto. Ginagamit ito sa mga salitang po, opo, ho, o oho.

Mga Halimbawa:

 1. Ano po ang bibilhin n’yo?
 2. Naglalaro po kami ng Chess.
 3. Opo, bababa na po ako.
 4. Bakit ho kayo nag-aaway?
 5. Puwede po bang makihingi ng tulong?
 6. Oho, kumusta na po kayo?
 7. Paumanhin po, medyo naguguluhan ako.

10. Pang-abay na Panulad

Ginagamit ito sa pagsasatulad ng dalawang bagay. Ito ay ginagamitan ng salitang kaysa.

Mga Halimbawa:

 1. Mas matalino si Karen kaysa kay Jason.
 2. Mabilis tumakbo si James kaysa kay Tony.
 3. Ang gusto ko ay matulog kaysa kumain.
 4. Ang kalusugan ay mahalaga kaysa sa kayamanan.
 5. Mas marami akong oras kaysa sa’yo.
 6. Mainit ang panahon kaysa sa nakaraang linggo.
 7. Maganda ang suot niya kaysa sa akin.

11. Pang-abay na Pananggi

Ito’y nagpapahayag ng pagsang-ayon o pagtutol. Ginagamitan ito ng mga pariralang hindi, di, at ayaw.

Mga Halimbawa:

 1. Ayaw ni Freddy matulog ng maaga.
 2. Hindi na ako magpapautang.
 3. Di na ako kakain ng Maala na pagkain.
 4. Hindi gusto niya ang bagong style ng damit.
 5. Ayaw kong pumunta sa malakas na party.
 6. Di mo na kailangang magmadali.
 7. Hindi ako nag-enjoy sa palabas kahapon.

12. Pang-abay na Panggaano o Pampanukat

Naglalarawan ang pang-abay na panggaano ng timbang, bigat, o sukat. Ito’y sagot sa tanong na gaano o magkano.

Mga Halimbawa:

 1. Bumili ka ng tatlong kilong bigas.
 2. Inabot ako ng dalawang oras sa paggawa ng aking proyekto sa Math.
 3. Nabawasan ang timbang ko ng dalawang kilo.
 4. Bibigyan kita ng limang kilong saging.
 5. Gaano kahaba ang ilog na ito?
 6. Magkano ang halaga ng limang pirasong tinapay?
 7. Ilang metro ang taas ng bundok na iyon?

13. Pang-abay na Panang-ayon

Ipinakikita nito ang pagsang-ayon sa isang pangungusap. Dito, gumagamit ng mga salitang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre.

Mga Halimbawa:

 1. Oo, manonood ako ng laro n’yo bukas.
 2. Talaga palang mahal ang kanyang kwintas.
 3. Sadyang napakabait na bata ni Ronie.
 4. Opo, natutuwa ako sa regalo mo.
 5. Tunay na maligaya siya sa tagumpay ng kanyang kaibigan.
 6. Syempre, dapat suportahan natin ang mga lokal na negosyo.
 7. Talaga bang maganda ang pagkakagawa ng inyong proyekto?

14. Pang-abay na Panturing

Ipinapahayag nito ang pasasalamat o pagtanaw ng utang na loob.

Mga Halimbawa:

 1. Mabuti na lang at pinahiram mo ako, kundi kukunin nila itong bahay ko.
 2. Nang dahil sa’yo, ako’y naparangalan.
 3. Kahit maraming problema, syempre, itutuloy pa rin natin ang proyekto.
 4. Alam mo, sobrang saya ko sa iyong pagdating.
 5. Salamat sa iyong suporta, talaga, malaking tulong ito saakin.
 6. Minsan, oo, kailangan natin ng tulong ng iba para mapabuti ang ating kalagayan.
 7. Bilang pasasalamat, opo, gagawin ko ang lahat para mapanatili ang magandang samahan natin.

15. Pang-abay na Pananong

Ginagamit ito sa pagtatanong hinggil sa pandiwa, pang-uri, o pang-abay.

Mga Halimbawa:

 1. Pano kaya sumali sa kompetisyon?
 2. Gaano karami ang sumalubong kay Senador Chiz?
 3. Saan ang daan patungong Baguio?
 4. Kanino nanggaling ang bago mong bag?
 5. Bakit kaya siya nagtatago sa ilalim ng puno?
 6. Ano kaya ang lasa ng bagong lutong pandesal?
 7. Alin kaya ang mas magandang destinasyon sa bakasyon?

16. Pang-abay na Panunuran

Nagpapahayag ito ng pagkakasunod-sunod sa panahon o pagkakalagay.

Mga Halimbawa :

 1. Kahuli-hulihan si Kelly sa pila.
 2. Mabilis na sunuran ang mga empleyado sa bagong sistema.
 3. Sunod-sunod na namumulaklak ang mga bulaklak sa hardin.
 4. Pagkatapos ng pag-ulan, sunuran ang pag-usbong ng mga halaman.
 5. Sunod-sunod na lumabas ang mga produkto sa merkado.
 6. Linggo-linggo, sunud-sunod ang mga paparating na order sa online shop.
 7. Sa pagtatapos ng araw, sunuran ang paghimlay ng mga bituin sa langit.

17. Pang-abay na may Pangkaukulan

Ito ay ginagamitan ng mga salitang tungkol, hinggil, o ukol.

Mga Halimbawa:

 1. Ang plano niya ukol sa kanilang proyekto ay napakaganda.
 2. Hinggil saan ang napag-usapan natin sa pagpupulong kahapon?
 3. Ang palabas ay tungkol sa masalimuot na buhay ni Manny.
 4. Nagbigay siya ng talumpati hinggil sa kahalagahan ng edukasyon.
 5. Tinatanong siya ng mga estudyante tungkol sa kanyang karanasan sa trabaho.
 6. Ang artikulo ni Prof. Santos ay ukol sa kasaysayan ng Pilipinas.
 7. Tungkol sa kasalukuyang isyu, nagpapahayag ng opinyon si Gng. Cruz.

Pagsasara

Napakahalaga ng pag-unawa sa pang-abay sa ating wika, ito ang nagbibigay buhay at kulay sa bawat pangungusap. Sa pagtalima natin sa masalimuot na mundo ng pang-abay, natutuklasan natin ang kahalagahan ng bawat uri nito, mula sa pamaraan hanggang sa pangkaukulan. Ang pag-aaral sa mga halimbawa at kahulugan nito ay nagdudulot ng mas malalim na pang-unawa sa ating sariling wika, nagbubukas ng mas maraming pintu tungo sa masalimuot at makulay na daigdig ng Panitikan. Sa pagtatapos, nawa’y magsilbing gabay ang artikulong ito sa paglalakbay ninyo sa mundong puno ng kaharian ng mga salita at kahulugan, isang kayamanan na nagpapakita ng kahusayan ng ating wika at kultura.

Sa bawat salitang binubuo ng pang-abay, ating nadadama ang tibok ng puso ng ating wika. Hayaan nating magsilbing ilaw ang mga itong gabay tungo sa mas malalim at makulay na pag-unawa sa kahalagahan ng pang-abay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay sa masusing pag-aaral ng wika, higit nating naipapahayag ang kagandahan ng Pilipino, isang yaman na nagbibigay buhay sa ating diwa at kamalayan.