Pokus ng Pandiwa: Kahulugan, mga Halimbawa, at Pagsasanay

Posted on

Sa pagsusuri ng wika, ang pokus ng pandiwa ay isang bahagi ng gramatika na naglalarawan kung sino o ano ang pangunahing sangkot sa isang kilos. Isang masusing pag-unawa sa pokus ng pandiwa ay nagbubukas ng mas malalim na pagsusuri sa pag-uugma ng mga bahagi ng pangungusap. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng pokus ng pandiwa, itatampok ang mga halimbawa, at bibigyang-diin ang mga pagsasanay upang mapabuti ang kasanayan sa wastong gamit nito.

Sa bawat pahayag, may kakaibang bisa ang pagkakaroon ng tamang pokus ng pandiwa. Ito ay naglalakip ng esensiyal na bahagi ng pagsasalita at pagsulat na nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa dinamika ng komunikasyon. Sa paglalakbay natin sa mundo ng pokus ng pandiwa, tunay nating maipapakita ang giting ng wika sa pagpapahayag ng mga kaisipan at damdamin.

pokus ng pandiwa
pokus ng pandiwa

Pokus ng Pandiwa: Pagsusuri at Halimbawa

Ano nga ba ang kahulugan ng Pokus ng Pandiwa? Sa artikulong ito, susuriin natin ang kahalagahan ng Pokus ng Pandiwa sa pagsusuri ng wika. Ang pokus ay naglalarawan kung sino o anong bahagi ng pangungusap ang pangunahing sangkot sa kilos ng pandiwa, na ipinakikita ng mga panlaping kaakibat nito.

1. Aktor-Pokus: Ito ang unang pokus kung saan ang nagsasagawa ng kilos ang pangunahing tinutukoy.

Sa konteksto ng wika, nakatuon ang aktor-pokus sa tagaganap ng kilos. Ito ang nagbibigay diin sa paksa ng pangungusap bilang naglalabas ng kilos. Ang mga panlaping mag-, um-, mang-, ma-, maka-, makapag-, maki-, at magpa- ay ilan sa nagpapakilala nito.

 • Halimbawa:
  • Magliligpit ng kwarto si Andres mamaya.
  • Umakyat ng bundok ang buong pamilya noong bakasyon.
  • Mangangalakal si Mang Juan ng gulay sa palengke.
  • Magbabasa ng tula si Maria sa harap ng klase.
  • Magsusulat ng sanaysay si Pedro para sa kompetisyon.
  • Makakainom ng gamot si Lola bago matulog.
  • Magpapahinga si Robert pagkatapos ng mahabang biyahe.

2. Pokus sa Layon: Isa itong pokus na naglalaman ng layon o tunguhin ng kilos.

Sa kategoryang ito, nakatuon ang pokus sa layon sa pagbigay-diin sa paksa ng pangungusap. Tinutukoy nito ang layon o intensyon ng kilos. Karaniwan, ang mga panlaping -in-, -i-, -ipa-, ma-, na-, at -an ay nagbibigay buhay dito.

 • Halimbawa:
  • Lutuin mo ang isdang kailangan sa ref.
  • Kainin mo ang masustansiyang gulay.
  • Itago mo ang singsing na bigay ni Lola.
  • Kunin mo ang pera ko mula sa aking bag.
  • Nakita ni Mel ang nawawalang libro sa silong ng mesa.
  • Ilarawan mo ang masalimuot na eksena sa pintura.
  • Ihatid mo ang regalo sa kanyang kaarawan.

3. Lokatibong Pokus: Ipinapakita nito ang lokasyon ng kilos.

Ang lokatibong pokus ay nagbibigay-tuon sa kaganapan o lugar kung saan naganap ang kilos sa pangungusap. Sa aspetong ito, ang lugar o kaganapan ng pandiwa ay nagiging pangunahing bahagi ng pangungusap. Ito ay nagsisilbing sagot sa tanong na “saan?” at ginagamitan ng mga panlaping pag-, -an, -an/-han, ma-/-an, pang-/-an, mapag-/-an, pinag-/-an, o in/an.

 • Halimbawa:
  • Pinagdausan ng kasal ang kaharian ng mga mang-uukit ng kahoy.
  • Pinagtaniman ni Jerry ng mga bulaklak ang bukid ng kanyang tatay.
  • Sa labas ng paaralan, pinagprotestahan ng masigla at makabagong mga kabataan ang kanilang mga karapatan.
  • Pinuntahan ng guro ang mga tahanan ng kanyang mga estudyante, nagdadala ng mga leksyon sa totoong buhay.
  • Pinagsaluhan ng pamilya ang masarap na hapunan sa harap ng kanilang makulay na hardin.
  • Inanunsyo ni Miguel ang kanyang nararamdaman sa harap ng buong klase.
  • Dinalaw ni Elena ang malayang museo, naglakbay sa iba’t ibang yugto ng kasaysayan.

4. Benepaktibong Pokus: Ang pangunahing bentahe ay nakatuon sa sinumang tinutukoy ng pandiwa.

Ang benepaktibong pokus ay naglalagay ng pagtatangi sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos. Sa kahulugang ito, ang simuno o paksa ay tumatanggap ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Ang tanong na “para kanino?” ay nasasagot nito, at karaniwang ginagamitan ng mga panlaping i-, -in, ipang-, o ipag-.

 • Halimbawa:
  • Ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Jose sa maligayang pagtitipon.
  • Ibinili ni Drake ng pasalubong si Lolo, nagdulot ng maligayang ngiti sa mukha niya.
  • Kami ay ipinagluto ni Ate ng Adobo, isang lutuing puno ng lasa at pagmamahal.
  • Tinahi niya ang damit ni Carlo, nagpapakita ng pag-aalaga at kasanayan sa sining ng pagtahi.
  • Inihatid ni Marlon sa kanyang silong si Lola, nagdulot ng ligaya at kapanatagan sa kanyang puso.
  • Ipinagbigay alam ng guro ang kanyang kasiyahan sa natanggap na mga handog ng mga mag-aaral.
  • Iniukit ng artistang si Isabel ang magagandang larawan, nagdulot ng inspirasyon sa mga manonood.

5. Instrumentong Pokus (Fokus sa Gamit): Pagbibigay-diin sa Kasangkapan

Ang instrumentong pokus ay naglalagay ng emphasis sa kasangkapan o bagay na ginagamit para maisagawa ang kilos ng pandiwa, na nagsisilbing paksa ng pangungusap. Ito’y sumasagot sa tanong na “sa pamamagitan ng ano?” at kadalasang ginagamitan ng mga panlaping ipang- o maipang-.

 • Halimbawa:
  • Ipinanghampas nya sa mga estudyante ang mahabang stick, nagdulot ng gulat at tawa.
  • Ipinahid nya sa mukha ang lumang panyo, na may halong malambot at masamang amoy.
  • Ipinampalo nya sa kanyang anak ang belt na hawak nya, nagbigay ng aral at disiplina.
  • Iniipon niya ang materyales na ipinanggagamit sa kanyang sining.
  • Inilabas ng kusinero ang kanyang mga kagamitan para sa cooking show.
  • Ipinakita ni Rico ang kanyang bagong instrumento sa musika, nagbigay ng inspirasyon sa mga kabataan.
  • Inilapit ng guro ang kanyang marker sa whiteboard, nagdulot ng atensyon sa buong klase.

6. Kosatibong Pokus: Ito ay naglalaman ng kasangkotan ng pandiwa sa kilos.

Ang kosatibong pokus ay nagbibigay-diin sa sanhi o dahilan ng kilos, kung saan ang paksa ng pangungusap ay naglalarawan ng dahilan ng nasabing pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na “bakit?” at karaniwang ginagamitan ng mga panlaping i-, ika-, o ikina-.

 • Halimbawa:
  • Ikinatuwa nya ang magandang regalo ng kanyang kapatid, nagdulot ng ligaya sa kanyang puso.
  • Ikinalungkot ni Rose ang pagpanaw ng kanyang Nanay, nagdulot ng lungkot sa buong pamilya.
  • Ikinagalit namin ang panggigipit ng aming boss, nagbunsod ng pagkilos para sa pagbabago.
  • Ikinalito ng mga bata ang biglang pagkawala ng kanilang paboritong laruang teddy bear.
  • Ikinatakot ni Maria ang ingay sa dilim, nagdulot ng takot at kaba.
  • Inabangan ng lahat ang ika-100 episode ng kanilang paboritong teleserye, nagbigay-saya sa mga manonood.
  • Ikinagulat ni Alex ang biglang pagdating ng kanyang long-lost na kaibigan, nagdulot ng malaking sorpresa.

7. Pokus sa Direksyon: Ang pangunahing layon ay nakatuon sa direksyon o kung saan ang kilos naganap.

Sa pokus sa direksyon, itinutuon ng pandiwa ang direksyon o tinutunguhing lugar ng kilos. Dito, ang simuno o paksa ay naglalarawan kung tungo saan o kanino nakatuon ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na “tungo saan o kanino?” at karaniwang ginagamitan ng mga panlaping -an, -han, -in, o -hin.

 • Halimbawa:
  • Pinasyalan namin ang parke, nagdulot ng kasiyahan at paglilibang sa aming pamilya.
  • Sinulatan niya ang kanyang Nanay, naghatid ng ligaya at pagmamahal sa puso ng ina.
  • Pinuntahan niya ang hospital kung saan naconfine ang kanyang asawa, nagdulot ng kahinahunan at suporta sa oras ng pangangailangan.
  • Inilibot ni Lolo ang mga bata sa buong hardin, nagbigay saya at kaalaman sa mga apo.
  • Inasikaso ni Ate ang mga documents sa opisina, naghatid ng kahusayan at organisasyon sa trabaho.
  • Inihatid ni Kuya si Bunso sa school bus stop, nagbigay ng seguridad at pagmamahal sa kanyang kapatid.
  • Inihatid ng magkasintahang sina Juan at Maria ang isa’t isa sa pintuan, nagdulot ng tamis at pagmamahalan.

Kaganapan ng Pandiwa: Tanyag at Kabighanihan

Ang kaganapan ng pandiwa ay naglalarawan ng ugnayan nito sa panaguri ng pangungusap. Ito’y isang kaakit-akit na serye ng mga aspeto na nagpapakita kung paano nagsanib ang pandiwa sa iba’t ibang bahagi ng pangungusap.

1. Kaganapang Tagaganap

Ang bahagi ng panaguri na ito ay nagbibigay-buhay sa kilos ng pandiwa, naglalarawan kung sino ang nagtataglay ng gawi o gawain. Ginagamitan ito ng mga pananda na ni o ng, na nagbibigay ng kulay at kakaibang sigla sa pangungusap.

Mga Halimbawa:

 • Naglakbay ni Jake patungo sa kabundukan upang magdiwang ng kanyang kaarawan.
 • Sumiklab ang sigla ni Mia nang siya’y muling makita ng kanyang paboritong mang-aawit.
 • Kinakausap ng payak na bulaklak ang araw sa bawat pagbukas nito.
 • Nahulog sa malalim na pagmumuni-muni ni Marco ang kahulugan ng buhay.
 • Sumigaw ng galak at tagumpay ng masa nang maitanghal na kampeon ang kanilang paboritong koponan.

2. Kaganapang Layon

Bahagi ito ng panaguri na naglalaman ng layunin o bagay na tinutukoy ng kilos ng pandiwa. Sa paggamit ng panandang ng, itinatampok nito ang diwa ng pangungusap.

Mga Halimbawa:

 • Si Maria ay mahilig ng maglakbay sa iba’t ibang lugar para sa kanyang travel blog.
 • Binisita ng pamilya Santos ang mga kagubatan upang matuklasan ang kahalagahan ng kalikasan.
 • Umattend ng seminar si Alex upang palalimin ang kanyang kaalaman sa digital marketing.
 • Kinunan ng photographer na si Miguel ang magandang tanawin ng sunset sa baybayin.
 • Nagsikap ng husto si Joanna na makamtan ang mataas na grado sa kanyang pagsusulit.

3. Kaganapang Tagatanggap

Bahagi ito ng panaguri na naglalarawan kung sino ang nabibigyan ng kilos ng pandiwa. Madalas gamitin dito ang panandang para sa o para kay, na nagtatampok ng pagmamalasakit.

Mga Halimbawa:

 • Naghandog para sa mga biktima ng sunog ang lokal na barangay.
 • Nag-ambag para kay Rosa ang buong komunidad para sa kanyang pangangailangan sa pag-aaral.
 • Nagtanim para sa malusog na pamumuhay si Mang Juan sa kanyang bakuran.
 • Nag-ukit para kay Andres ng matagumpay na obra ang mga kabataan ng bayan.
 • Nagbigay para kay Lola Julia ng oras at pagmamahal ang mga apo sa kanyang kaarawan.

4. Kaganapang Ganapan

Ito ang bahagi ng panaguri na naglalarawan ng lugar o pook na kinasasangkutan ng kilos ng pandiwa. Madalas gamitin dito ang panandang sa, na naglalaman ng direksyon o lokasyon.

Mga Halimbawa:

 • Sumugod sa malamig na lugar sina Marco at Celine para doon magdiwang ng anibersaryo.
 • Dumalo sa grand opening ng bagong café ang buong pamilya.
 • Naglakbay sa ibang bansa si Lola Ines upang maranasan ang iba’t ibang kultura.
 • Nagsagawa sa aming barangay ng programa ang mga kabataan para sa Earth Day.
 • Nakipagkita sa akin si Alex sa paboritong restaurant para sa espesyal na okasyon.

5. Kaganapang Kagamitan

Ito ang bahagi ng panaguri na nagtutukoy sa bagay o instrumento na ginagamit para maisakatuparan ang kilos ng pandiwa. Karaniwang gamit dito ang panandang sa pamamagitan ng.

Mga Halimbawa:

 • Nag-empake si Baste sa pamamagitan ng kanyang malaking backpack para sa field trip.
 • Ipinakita ni Mang Juan ang pagluluto sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bagong kawali.
 • Pinakita ni Ana ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagsulat ng makulay na tula.
 • Nagtayo si Ben sa pamamagitan ng paggamit ng matibay na semento para sa kanyang proyektong eskwelahan.
 • Ibinida ni Alex ang kanyang sining sa pamamagitan ng pagsanib-puwersa ng kulay at linya.

6. Kaganapang Direksyunal

Ang bahagi ng panaguri na ito ay naglalarawan ng direksyon o patutunguhan ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Karaniwang ginagamit dito ang pang-ukol na sa.

Mga Halimbawa:

 • Nangarap sila sa BGC buong araw.
 • Naglibang sila sa kalsada kagabi.
 • Umalon sila sa karinderya para mag-merienda.
 • Naglakbay sila sa probinsya upang magbakasyon.
 • Nagtungo sila sa palengke para mag-grocery.

7. Kaganapang Sanhi

Ang bahagi ng panaguri na ito ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos ng pandiwa. Karaniwang ginagamit dito ang pariralang dahil sa.

Mga Halimbawa:

 • Napaiyak si Jose dahil sa masalimuot na pangyayari sa kanyang buhay.
 • Nagtagumpay siya dahil sa sipag, tiyaga, at dedikasyon sa trabaho.
 • Nangiti si Maria dahil sa magandang balita na kanyang natanggap.
 • Nahirapan siyang matulog dahil sa ingay ng kalsada.
 • Nagbago ang kanyang pananaw sa buhay dahil sa mga nakakabuluhang karanasan.

Pagtatapos

PangUri.Com – Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kaharian ng “Pokus ng Pandiwa,” nawa’y nadagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa masalimuot na mundo ng wika. Ang bawat pag-unawa sa pokus ay isang pag-usbong ng ating kaalaman, isang hakbang patungo sa mas matimyas na pang-intelehensya.

Hindi lamang ito simpleng bahagi ng gramatika, kundi isang pintuan patungo sa malalim na pag-unawa ng kultura at kwento ng bawat pangungusap. Ito’y hindi lamang mga letra’t salita, kundi mga hibla ng kasaysayan at damdamin ng bawat Pilipino. Sa pagbibigay diin sa paggamit ng mga halimbawa, naglalakbay tayo sa buhay ng masining na pagsusulat at pagsasalaysay. Sa pag-usbong na ito, patuloy nating hakbangin ang landas tungo sa kaharian ng wika na puno ng hiwaga at pagkakakilanlan.