Ano ang paksa at panaguri? Kahulugan at mga Halimbawa

Posted on

Sa bawat wika, ang pag-aaral ng mga konsepto ng paksa at panaguri ay mahalaga upang maunawaan ang estruktura at gramatika ng pangungusap. Sa Filipino, ang paksa at panaguri ay mga pangunahing bahagi ng pangungusap na nagtutulungan upang maipahayag ang kaisipan o mensahe ng isang pangungusap. Ang paksa ay ang salitang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa anumang bagay o tao na tinutukoy sa pangungusap, samantalang ang panaguri naman ay ang bahagi ng pangungusap na nagsasabi kung ano ang ginagawa, binibigyan ng katangian, o kahulugan ang paksa. Sa artikulong ito, ating unawain ang kahulugan ng mga konseptong ito at tingnan ang mga halimbawa upang mas lalong maipakilala ang kanilang gamit at kahalagahan sa Filipino gramatika.

Ang malalim na pag-unawa sa mga konseptong paksa at panaguri ay nagbibigay-daan sa mas malawak na kaalaman sa pagbuo ng tamang pangungusap. Sa bawat pangungusap, ang paksa ay siyang sentro ng impormasyon habang ang panaguri naman ay nagbibigay ng direksyon o kaayusan sa kung paano ito ipinahahayag. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga halimbawa at pagsusuri sa kanilang gamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan, mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral at mambabasa ang kasalukuyang porma at gamit ng wika sa Filipino.

Ano ang paksa at panaguri
Ano ang paksa at panaguri

Halimbawa ng Paksa at Panaguri

 1. Halimbawa: Si Maria ay nagluluto ng paborito niyang adobo.
  • Paksa: Si Maria
  • Panaguri: ay nagluluto ng paborito niyang adobo.
  • Paliwanag: Ang “Si Maria” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nagluluto ng paborito niyang adobo” naman ang panaguri dahil ito ang naglalarawan sa ginagawa ni Maria.
 2. Halimbawa: Ang mga bata ay naglalaro sa parke.
  • Paksa: Ang mga bata
  • Panaguri: ay naglalaro sa parke.
  • Paliwanag: Ang “Ang mga bata” ang paksa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Samantala, ang “ay naglalaro sa parke” naman ang panaguri na nagpapahayag ng gawain ng mga bata.
 3. Halimbawa: Ang kwento ay nagbibigay-inspirasyon sa mga mambabasa.
  • Paksa: Ang kwento
  • Panaguri: ay nagbibigay-inspirasyon sa mga mambabasa.
  • Paliwanag: Ang “Ang kwento” ang paksa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Samantala, ang “ay nagbibigay-inspirasyon sa mga mambabasa” naman ang panaguri na naglalarawan sa kakayahan ng kwento na magbigay ng inspirasyon.
 4. Halimbawa: Ang bagong sasakyan ay maganda at malinis.
  • Paksa: Ang bagong sasakyan
  • Panaguri: ay maganda at malinis.
  • Paliwanag: Ang “Ang bagong sasakyan” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Samantala, ang “ay maganda at malinis” naman ang panaguri na naglalarawan sa kalagayan ng sasakyan.
 5. Halimbawa: Ang mga halaman ay nagbibigay ng sariwang hangin sa paligid.
  • Paksa: Ang mga halaman
  • Panaguri: ay nagbibigay ng sariwang hangin sa paligid.
  • Paliwanag: Ang “Ang mga halaman” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nagbibigay ng sariwang hangin sa paligid” naman ang panaguri na nagpapakita kung ano ang ginagawa ng mga halaman sa kapaligiran.
 6. Halimbawa: Si Juan ay nag-aaral para sa kanyang pagsusulit.
  • Paksa: Si Juan
  • Panaguri: ay nag-aaral para sa kanyang pagsusulit.
  • Paliwanag: Ang “Si Juan” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nag-aaral para sa kanyang pagsusulit” naman ang panaguri na naglalarawan sa ginagawa ni Juan.
 7. Halimbawa: Ang aso ay tumatahol tuwing gabi.
  • Paksa: Ang aso
  • Panaguri: ay tumatahol tuwing gabi.
  • Paliwanag: Ang “Ang aso” ang paksa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay tumatahol tuwing gabi” naman ang panaguri na nagpapahayag ng gawi ng aso sa gabi.
 8. Halimbawa: Ang mga estudyante ay nagpapasa ng kanilang proyekto.
  • Paksa: Ang mga estudyante
  • Panaguri: ay nagpapasa ng kanilang proyekto.
  • Paliwanag: Ang “Ang mga estudyante” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nagpapasa ng kanilang proyekto” naman ang panaguri na naglalarawan sa gawain ng mga estudyante.
 9. Halimbawa: Ang araw ay tumatagos sa bintana ng aming silid-aralan.
  • Paksa: Ang araw
  • Panaguri: ay tumatagos sa bintana ng aming silid-aralan.
  • Paliwanag: Ang “Ang araw” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay tumatagos sa bintana ng aming silid-aralan” naman ang panaguri na naglalarawan sa pagkilos ng araw.
 10. Halimbawa: Ang mga manlalaro ay nagdiriwang matapos manalo sa laro.
  • Paksa: Ang mga manlalaro
  • Panaguri: ay nagdiriwang matapos manalo sa laro.
  • Paliwanag: Ang “Ang mga manlalaro” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nagdiriwang matapos manalo sa laro” naman ang panaguri na naglalarawan sa pagkilos ng mga manlalaro matapos ang laro.
 11. Halimbawa: Ang paaralan ay nagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan.
  • Paksa: Ang paaralan
  • Panaguri: ay nagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan.
  • Paliwanag: Ang “Ang paaralan” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan” naman ang panaguri na nagpapakita ng gawain ng paaralan.
 12. Halimbawa: Si Ana ay nagtuturo sa paaralan.
  • Paksa: Si Ana
  • Panaguri: ay nagtuturo sa paaralan.
  • Paliwanag: Ang “Si Ana” ang paksa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nagtuturo sa paaralan” naman ang panaguri na naglalarawan sa gawain ni Ana.
 13. Halimbawa: Ang mga bulaklak ay namumulaklak sa hardin.
  • Paksa: Ang mga bulaklak
  • Panaguri: ay namumulaklak sa hardin.
  • Paliwanag: Ang “Ang mga bulaklak” ang paksa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay namumulaklak sa hardin” naman ang panaguri na nagpapakita ng gawain ng mga bulaklak.
 14. Halimbawa: Ang pamilya ay nagluluto ng hapunan para sa kanilang pagdiriwang.
  • Paksa: Ang pamilya
  • Panaguri: ay nagluluto ng hapunan para sa kanilang pagdiriwang.
  • Paliwanag: Ang “Ang pamilya” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nagluluto ng hapunan para sa kanilang pagdiriwang” naman ang panaguri na nagpapakita ng gawain ng pamilya.
 15. Halimbawa: Ang mga guro ay nagtuturo ng mga aralin sa klase.
  • Paksa: Ang mga guro
  • Panaguri: ay nagtuturo ng mga aralin sa klase.
  • Paliwanag: Ang “Ang mga guro” ang paksa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nagtuturo ng mga aralin sa klase” naman ang panaguri na naglalarawan sa gawain ng mga guro.
 16. Halimbawa: Si Miguel ay naglalaro ng basketball sa kanyang kapitbahay.
  • Paksa: Si Miguel
  • Panaguri: ay naglalaro ng basketball sa kanyang kapitbahay.
  • Paliwanag: Ang “Si Miguel” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay naglalaro ng basketball sa kanyang kapitbahay” naman ang panaguri na nagpapakita ng gawain ni Miguel.
 17. Halimbawa: Ang mga estudyante ay nag-aaral para sa kanilang pagsusulit sa susunod na linggo.
  • Paksa: Ang mga estudyante
  • Panaguri: ay nag-aaral para sa kanilang pagsusulit sa susunod na linggo.
  • Paliwanag: Ang “Ang mga estudyante” ang paksa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nag-aaral para sa kanilang pagsusulit sa susunod na linggo” naman ang panaguri na nagpapakita ng gawain ng mga estudyante.
 18. Halimbawa: Ang mga kahon ay naglalaman ng mga kagamitan para sa paglipat ng bahay.
  • Paksa: Ang mga kahon
  • Panaguri: ay naglalaman ng mga kagamitan para sa paglipat ng bahay.
  • Paliwanag: Ang “Ang mga kahon” ang paksa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay naglalaman ng mga kagamitan para sa paglipat ng bahay” naman ang panaguri na nagpapakita ng gawain ng mga kahon.
 19. Halimbawa: Ang sanggol ay natutulog nang mahimbing sa kanyang duyan.
  • Paksa: Ang sanggol
  • Panaguri: ay natutulog nang mahimbing sa kanyang duyan.
  • Paliwanag: Ang “Ang sanggol” ang paksa dahil ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay natutulog nang mahimbing sa kanyang duyan” naman ang panaguri na nagpapakita ng kalagayan ng sanggol.
 20. Halimbawa: Ang mga manlalaro ay nagdiriwang matapos ang kanilang tagumpay sa paligsahan.
  • Paksa: Ang mga manlalaro
  • Panaguri: ay nagdiriwang matapos ang kanilang tagumpay sa paligsahan.
  • Paliwanag: Ang “Ang mga manlalaro” ang paksa sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang “ay nagdiriwang matapos ang kanilang tagumpay sa paligsahan” naman ang panaguri na nagpapakita ng gawain ng mga manlalaro.

Konklusyon

PangUri.Com – Sa pag-aaral ng mga konsepto ng paksa at panaguri sa Filipino, mahalagang maunawaan ang kanilang gamit at kahalagahan sa pagbuo ng mga pangungusap. Ang paksa ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa anumang bagay o tao na tinutukoy sa pangungusap, samantalang ang panaguri ay naglalarawan o nagpapakita ng gawain, katangian, o kalagayan ng paksa. Sa pamamagitan ng tamang paggamit at pag-unawa sa mga konseptong ito, mas magiging malinaw at epektibo ang pagpapahayag ng kaisipan o mensahe sa Filipino.

Sa mga halimbawa ng paksa at panaguri na binanggit sa artikulo, napatunayan na ang bawat pangungusap ay binubuo ng mga ito at nagtutulungan upang maipahayag ang isang ideya o pangyayari. Halimbawa, sa pangungusap na “Ang mga manlalaro ay nagdiriwang matapos ang kanilang tagumpay sa paligsahan,” ang “Ang mga manlalaro” ang paksa na binanggit at ang “ay nagdiriwang matapos ang kanilang tagumpay sa paligsahan” ang panaguri na naglalarawan sa kanilang gawi matapos ang paligsahan. Sa ganitong paraan, ang mga halimbawa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa sa mga konsepto ng paksa at panaguri sa pagpapahayag ng mga ideya sa Filipino.