Bernakular na Wika: Kahulugan at Halimbawa

Posted on

Sa paglalakbay natin tungo sa masalimuot na kaharian ng wika, tara’t tahakin natin ang landas patungo sa pagninilay-nilay sa “Bernakular na Wika: Kahulugan at Halimbawa.” Ang bernakular na wika, ito’y hindi lamang mga salitang kinagisnan, kundi isang salamin ng ating kasaysayan at kultura. Ito’y ang tinig ng sambayanan na nagdadala ng damdamin, kwento, at diwa ng bawat Pilipino.

Sa pag-aaral ng kahulugan at pagbibigay halimbawa sa Bernakular na wika, ating madidiskubre ang yaman ng pagiging tunay sa sariling wika. Ang bawat salita at diwa nito ay buhay na nagpapahayag ng ating pagkakakilanlan. Sa pag-unlad natin sa pagsusuri, mapagtatanto natin kung paanong ang bernakular na wika ay naglalarawan ng pagkakaiba-iba ng ating mga rehiyon, nagbubukas ng pinto sa kamalayan, at nagdadala ng kulay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Bernakular na Wika
Bernakular na Wika

Bernakular na Wika: Kahulugan at Halimbawa

Sa ating paglalakbay sa kamulatan ng wika, tuklasin natin ang kahulugan at mga halimbawa ng Bernakular.

Handa ka na ba? Tara, sama ka!

Ano nga ba ang Bernakular?  Ito’y tumutukoy sa wikang karaniwang ginagamit ng mga mamamayan araw-araw, kilala rin bilang ‘Mother Tongue.’ Ito ay hindi natutunan o ipinataw bilang pangalawang wika. Bernakular ang iba’t-ibang wika na bumubuo sa pang-araw-araw na buhay ng isang partikular na komunidad.

Bernakular: Paglalakbay sa Kaalaman

Sa ating pag-unawa sa bernakular, nakakamtan natin ang pag-unlad at pagpapahalaga sa sariling wika. Hindi lang ito pag-aaral, ito’y pagsaliksik sa kayamanan ng ating pang-araw-araw na pagsasalita. Ang bernakular ay puno ng kasaysayan at kulay. Halimbawa, sa mga salitang “barrio” at “tindahan,” nariyan ang buhay at gawi ng ating mga ninuno. Sa bernakular, bawat tao’y may sariling kamulatan. Mula sa Ilokano, Tagalog, hanggang sa Cebuano, ito’y isang paglalakbay sa yaman ng Pilipinong wika. Sa pag-aaral ng bernakular, binubukas natin ang pintuan ng pangkalahatang kaalaman. Ang bernakular, ito’y hindi lang wika, ito’y kayamanan ng kultura at pagkakakilanlan.

Mga Halimbawa 

Sa paglalakbay natin sa kaibuturan ng ating sining sa wika, tuklasin natin ang ilan sa mga yaman ng iba’t-ibang lenggwahe sa Pilipinas. Handa ka na bang maranasan ang kakaibang salita ng ating bayan?

 1. Bisaya
  Ang Bisaya ay isang wikang masalimuot at puno ng musika. Kilala ito sa mga kantang nagdadala ng saya at lungkot, nag-uugma sa bawat pangyayari ng buhay.
 2. Filipino
  Ang wikang Filipino ay ang opisyal na wika ng bansa. Ito’y nagdudulot ng pagkakaisa at pag-unlad sa komunikasyon sa buong arkipelago.
 3. Kapampangan
  Ang Kapampangan ay isang wika sa rehiyon ng Gitnang Luzon. Kilala ito sa pagiging buhay at makulay na sumasalamin sa kultura ng mga Kapampangan.
 4. Yakan
  Ang Yakan ay isang wika ng mga taga-Basilan. Ito’y nagdadala ng kwento ng mga Yakan sa kanilang pangaraw-araw na pakikipagsapalaran.
 5. Chavacano
  Ang Chavacano ay isang unikong wika na may impluwensya ng Espanyol. Kilala ito sa Zamboanga at iba’t ibang lugar sa Mindanao.
 6. Ilocano
  Ang Ilocano ay isang wika na puno ng buwis-buhay na pagmamahal. Ang Ilocano ay kilala sa mga kwento ng tapang at pagsusumikap.
 7. Aklanon
  Ang Aklanon ay isang wika sa Aklan. Ito’y nagdadala ng kakaibang ritmo, naglalarawan ng saya at pag-asa ng mga Aklanon.
 8. Maranao
  Ang Maranao ay mayamang wika na may mga epiko ng mga bayani. Ito’y nagdadala ng karangalan at tapang ng mga Maranao.

Sa bawat wika, tinatanglawan nito ang pagiging kakaiba ng bawat rehiyon. Ang Bisaya na puno ng musika, ang Ilocano na nagdadala ng buwis-buhay na pagmamahal, at ang Maranao na mayaman sa epiko ng mga bayani. Sa pag-unlad natin sa pag-aaral ng iba’t-ibang wika, binubuksan natin ang pintuan ng diwa at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Ito’y hindi lang simpleng pag-aaral, ito’y paglalakbay sa pag-unawa ng ating pagkakakilanlan sa pamamagitan ng wika.

Sa pag-aaral ng bawat wika, naiintindihan natin ang masalimuot na kaharian ng ating bansa. Binubuksan nito ang ating mga mata sa kakaibang kultura at karanasan ng bawat rehiyon. Ang wika ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon kundi isang pinto patungo sa diwa ng bawat Pilipino.

Pagtatapos

PangUri.Com – Sa paglalakbay natin sa kaharian ng bernakular na wika, narito tayo sa landas ng pag-unlad at pagninilay-nilay. Sa bawat hakbang, ating nasilayan ang kahulugan at kasaysayan ng mga katagang ito. Ang bernakular na wika, ito’y di lang pang-identity, ito’y isang buhay na kwento ng bawat Pilipino. Sa pag-aaral at pagsusuri sa mga halimbawa, ating natuklasan ang kahalagahan ng bawat wika sa pagpapayaman ng ating kultura.

Ngayon, hinihimok kita, maging tanglaw sa pagmamahal sa sariling wika. Sa bawat salita at biro ng bernakular, naroroon ang pagkakaiba ng bawat rehiyon. Ang wika, ito’y tulad ng tanikala na nagdudugtong sa atin sa isang buong pagkakakilanlan. Hindi lang ito pagbigkas ng mga salita, ito’y pag-awit ng ating puso, pagkakaugma ng ating diwa. Sa bernakular na wika, ito’y paglalakbay sa kaharian ng kaalaman at pag-unlad, sa pag-asang patuloy nating dadalhin sa ating pusod ang yaman ng ating wika, at buong pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.