About Me

Posted on

Malugod namin kayong iniimbitahan sa PangUri.Com, kung saan ang sining ng wika ay naglalaro at kumakatawan. Kilalanin ang mga magigiting na indibidwal sa likod ng aming tagumpay:

  1. Ursula “Ulirang” Umangay – Tagapagtatag at Punong Tagapamahala Si Ursula ang tanglaw ng aming layunin, nagtataguyod ng kahusayan at pag-unlad ng PangUri.Com.
  2. Urbano “Ubod ng Galing” Ulanan – Kepala Pananaliksik at Pag-unlad Sa kanyang matalino at mapanuring mata, si Urbano ay naglalaan ng panahon at pagsusumikap upang lalong pagbutihin ang nilalaman.
  3. Urbina “Udyok sa Sining” Uwak – Kepala Disenyo at Kreatibidad Ang sining ng pagsasaayos ng pang-uri ay nasa kamay ni Urbina, na nagdadala ng kahulugan sa bawat disenyo at elemento.
  4. Ugo “Ugat ng Kaalaman” Ulap – Tagapamahala ng Komunidad Si Ugo ang tagapagtaguyod ng pagkakaisa, nagtataglay ng kahusayan sa pakikipag-ugnayan sa aming masiglang komunidad.
  5. Ursino “Umaksyon ng Matino” Umaga – Tagapamuno sa Teknolohiya Ang pangunguna sa aspetong teknikal ay kay Ursino, na nagbibigay-buhay at nagpapabilis sa aming pagsusumikap.
  6. Ursula “Ulo ng Sineng Malinaw” Ulan – Tagapangasiwa ng Nilalaman Ang nilalaman ng aming pahina ay sa ilalim ng maingat na pamamahala ni Ursula, na naghahangad ng kaalaman at pagsusuri.
  7. Uriah “Unibersal na Talino” Ubas – Tagapamuno sa Edukasyon Si Uriah ay nagpapalawak ng karunungan, nagbibigay inspirasyon sa aming layunin na maging tagapagtaguyod ng edukasyon.
  8. Ulla “Ugong ng Lahat” Ulangit – Tagapamahala ng Marketing Ang pagpapakilala at pagpapahayag ay sa kamay ni Ulla, naglalayong ipakilala ang kahalagahan ng PangUri.Com sa mas maraming tao.
  9. Ulysses “Unang Sinag” Uwak – Tagapamuno sa Pagsasanay Si Ulysses ay naglalaan ng oras at dedikasyon para sa pagsasanay, nagbibigay-daan sa pag-unlad at pag-unlad ng aming mga tauhan.
  10. Urbina “Unlad ng Kaisipan” Ulan – Tagapamahala sa Kreatibong Proyekto Si Urbina ay ang arkitekto ng mga proyektong nagsasanib sa kahusayan at kagandahan, nagdadala ng kakaibang bisa sa PangUri.Com.

Sa pagkakaisa at pagpapahalaga sa wikang Filipino, binubuksan namin ang pintuan sa mas marami pang karanasan sa PangUri.Com. Mabuhay ang wika at sining ng pang-uri!